Informatie over Het Groenpark De Kleine Dommel
    
   - Een plan voor zonneparken en natuurontwikkeling  -
     
    
              Zicht op de akker bij de Loostraat (midden boven) en links boven bij Eeneind.  De lichte delen zijn de met
              plastic bedekte akkers, waar zonnepanelen worden gepland . Daartussen de graslanden met als scheiding
              de Kleine Dommel.  Copyright: Ronald Otter (geplaatst met toestemming van Ronald, waarvoor dank!)


    
    Reacties op het plan:
         - Verslag Kerngroep Loostraat/Eeneind  zie hier
           - Van Groenpark naar Ecoplantage (v2) !  zie hier

           -  Informatie van de wijkraad uit Eeneind  zie  hier
           -  Reactie van William Manders zie hier
         
 
     
Informatie over het project:

        - Website  Groenpark De Kleine Dommel zie hier
        - Projectplan De Kleine Dommel principeverzoek aan
          B&W van Eindhoven dd 1nov 2022 zie hier
        - Artikelen in Rond 't Hofke feb 2022 (pag 16 en 19) zie  hier

          - Project voor natuurontwikkeling van het Dommeldal
        
 Door Gemeentes Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Son i.s.m. het Waterschap de Dommel
        
 en het Brabants Landschap zie hier en artikel ED hier en film hier

       Wat is uw mening over het Groenpark?
            Natuurlijk houdt het plan voor het Groenpark en het zonnepark velen bezig,
             het is immers een zeer ingrijpend project voor Tongelre en Eeneind,
             dat plotseling eind december 2021 bekend werd.
             Het plan is vatbaar voor veel discussie, maar het aantal deelnemers aan de
             "klankbordgroep"  is echter zeer beperkt (ca 20).

             Daarom is er voor alle wijkbewoners een extra mogelijkheid gecreŽerd om
             vragen, opmerkingen etc. in te dienen via e-mail
*)

             Uw inbreng is welkom, waarbij het uitgangspunt is: met respect voor de mening
             en rechten van anderen. Zodoende kan er een beter inzicht worden verkregen wat
             er leeft bij de wijkbewoners.

              contact via:  groen-tongelre@kpnmail.nl   *)

            
 *) dit is het mail adres van wijkbewoners die zich betrokken voelen bij dit project
       
      
  En verder achtergrond informatie:
        - Omgeving De Kleine Dommel als onderdeel van het
          van Gogh Nationaal Park dat in ontwikkeling is zie video hier
        - Artikel Eindhovens Dagblad 27dec21 zie hier
        - Beleidsnota zonneparken gemeente Eindhoven zie hier
        - Regionale Energie Strategie Metropool Eindhoven zie  hier
        - Green cities, Wageningen Universiteit (WUR) zie hier
        - Natuur en zonneweide (Rijksoverheid)  zie hier
        - Rapport Regionale Energie strategie zie hier
        - 040energie informatie i.v.m. zonnepark zie hier
       
        
Het voorlopig ontwerp:
  
Bron: https://groenparkdekleinedommel.nl/

 Contact voor dit onderwerp via e-mail:  groen-tongelre@kpnmail.nl    *)
  *) dit is het mail adres van wijkbewoners die zich betrokken voelen bij dit project


               

 

HTML hit counter - Quick-counter.netpennergame besucherzšhler