home

 
          Informatie over Het Groenpark De Kleine Dommel
    
   - Een plan voor zonneparken en natuurontwikkeling  -
     
    
              Zicht op de akker bij de Loostraat (midden boven) en links boven bij Eeneind.  De lichte delen zijn de met
              plastic bedekte akkers, waar zonnepanelen worden gepland . Daartussen de graslanden met als scheiding
              de Kleine Dommel.  Copyright: Ronald Otter (geplaatst met toestemming van Ronald, waarvoor dank!)

  
      Ingezonden berichten en reacties op het plan:

           - Nieuwsbericht nr 3 van de Kerngroep Loostraat/Eeneind sept 2022 pdf          
           - Algemene beschouwing over zonne energie  pdf
           - Nieuwsbericht nr 2 van de Kerngroep Loostraat/Eeneind mei 2022 pdf  
           - Presentatie Remco van Thiel, wijkraad Eeneind op 11mei2022  pdf
           - Inloopavond eerste schetsontwerp zonneparken 7jun2022   pdf

           - Motie58-2022 Provinciale Staten, Benut alle treden van de zonneladder  pdf

           - Presentatie Beleid grootschalige opwek zonne- en windenergie  pdf

             (Nuenen 20220511 Beeldvormende avond)
           - Reactie van William Manders  pdf  
       
   - Nieuwbericht nr 1 van de Kerngroep Loostraat/Eeneind  april 2022  pdf
           - Van Groenpark naar Ecoplantage (v2)  pdf
 
             (Een oproep tot een andere opzet)

           - Informatie van de wijkraad uit Eeneind  zie  hier
           
         
Informatie over het project:

         - Website  Groenpark De Kleine Dommel zie hier        
         - Projectplan De Kleine Dommel principeverzoek aan
           B&W van Eindhoven dd 1nov 2021 zie hier
         - Artikelen in Rond 't Hofke feb 2022 (pag 16 en 19) zie 
hier

         - Project voor natuurontwikkeling van het Dommeldal
         
 
Door Gemeentes Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Son i.s.m. het Waterschap de
           Dommel
en het Brabants Landschap zie hier en artikel ED hier en film hier
 
           
Wat is uw mening over het Groenpark?
            Natuurlijk houdt het plan voor het Groenpark en het zonnepark velen
            bezig,  het is immers een zeer ingrijpend project voor Tongelre en Eeneind,

             dat plotseling eind december 2021 bekend werd.
             Het plan is vatbaar voor veel discussie, maar het aantal deelnemers aan de
             "klankbordgroep"  is echter zeer beperkt (ca 20).

             Daarom is er voor alle wijkbewoners een extra mogelijkheid gecreŽerd om
             vragen, opmerkingen etc. in te dienen via e-mail *)

             Uw inbreng is welkom, waarbij het uitgangspunt is: met respect voor de
             mening en rechten van anderen. Zodoende kan er een beter inzicht
            worden verkregen wat
er leeft bij de wijkbewoners.

          
    contact via:  groen-tongelre@kpnmail.nl   *)
              *) dit is het mail adres van wijkbewoners die zich betrokken
                 voelen bij dit project

       
       En verder achtergrond informatie:
        - Omgeving De Kleine Dommel als onderdeel van het
          van Gogh Nationaal Park dat in ontwikkeling is zie video hier
        - Artikel Eindhovens Dagblad 27dec21 zie hier
        - Beleidsnota zonneparken gemeente Eindhoven zie hier
        - Regionale Energie Strategie Metropool Eindhoven zie  hier
        - Green cities, Wageningen Universiteit (WUR) zie hier
        - Natuur en zonneweide (Rijksoverheid)  zie hier
        - Rapport Regionale Energie strategie zie hier
        - 040energie informatie i.v.m. zonnepark zie hier
       

        
Het voorlopig ontwerp:
  
Bron: https://groenparkdekleinedommel.nl/

 Contact voor dit onderwerp via e-mail:  groen-tongelre@kpnmail.nl    *)
  *) dit is het mail adres van wijkbewoners die zich betrokken voelen bij dit project


               

 
 

HTML hit counter - Quick-counter.netpennergame besucherzšhler